Základná škola, Komenského ul. 6, Stará Ľubovňa

Stránka školy je presunutá na http://zskomsl.edupage.sk/
-5-